Boxing kidz

Allround Training Ede richt zich op sport specifieke programma’s voor kinderen die het zelfvertrouwen en uithoudingsvermogen opbouwt.  Onze missie is een gezonde en actieve leefstijl voor elk kind. Bij Allround Training Ede staat plezier tijdens de trainingen voorop. We trainen met elkaar, niet tegen elkaar!  Één van de trainingsdoelen is het ervaren van zelfvertouwen. Dat gaat om welke eigenwaardes je bezit (identiteitsontwikkeling). Als je namelijk niet weet wie je bent heb je niks te beschermen. Betrouwbaar aan jezelf zijn kan dus alleen als je het bewustzijn hebt waar dat over gaat.
Boxing Kidz dient voor het ontwikkelen voor die kids als mooie kleine mensjes om wie ze willen zijn, wat ze willen beschermen, wat ze mogen voelen/omarmen en loslaten. Allround Training Ede leert ze alvast dat als je weet wie je bent en waarop je kan vertrouwen dat we nutteloze verwachtingen van de grote boze wereld die op ze wacht als nutteloos kunnen aanschouwen. Niet door afkeer maar door verbinding, met zichzelf en anderen.
Drills zijn 1 van de instrumenten die we zoals je kunt zien, inzetten tijdens de training. Naast vaardig worden, leren ze om te gaan met stress factoren. Daar maken we het verschil, we leren ze progressief om te gaan met dingen waar ouders ze liever bij weg houden om veiligheid in te bouwen. Dat is het verschil tussen veiligheid en en weerbaar worden, weerbaar zijn betekent dat je weet wanneer je voor veiligheid moet kiezen en wanneer je moet beschermen wie je bent en wilt zijn. Of dat nou in een coronacrisis is of in een conflict op straat, het werkt praktisch het zelfde.