We hechten veel waarde aan de veiligheid en het welzijn van al onze trainees en medewerkers. Daarom hebben we een speciaal menu genaamd “Huisregels & Protocollen” opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over de gedragsregels en procedures die we hanteren binnen onze trainingsfaciliteit. In dit menu vind je belangrijke informatie en richtlijnen die helpen om een veilige en respectvolle omgeving te creëren voor iedereen.

Naast de huisregels bevat het menu ook verschillende protocollen die specifiek zijn ontwikkeld om te voorzien in de veiligheid en het welzijn van iedereen tijdens onze trainingssessies. Deze protocollen zijn bedoeld om de veiligheid van onze trainees te waarborgen en ervoor te zorgen dat we adequaat reageren op extreme weersomstandigheden. Door deze protocollen te volgen, kunnen we ervoor zorgen dat we in geval van extreem weer en nood snel en adequaat handelen, waardoor de veiligheid van alle aanwezigen gewaarborgd blijft.

We vragen al onze leden om deze protocollen te respecteren en op te volgen, zodat we samen een veilige trainingsomgeving kunnen creëren.