Natuurlijk willen we bij Allround Training Ede dat iedereen zich veilig en prettig voelt tijdens de trainingen.

Daarom hebben we een aantal gedragsregels opgesteld die we van onze deelnemers verwachten:

  1. Respecteer elkaar: We verwachten van onze deelnemers dat ze respectvol met elkaar omgaan, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of fysieke conditie. Discriminatie, pesten en ander ongepast gedrag wordt niet getolereerd.
  2. Luister naar de instructies van de trainer: Onze trainers zijn deskundig en hebben de verantwoordelijkheid om de trainingen veilig en effectief te laten verlopen. We verwachten van onze deelnemers dat ze de instructies van de trainer opvolgen en bij vragen of opmerkingen hierover in gesprek gaan met de trainer.
  3. Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen: We vragen onze deelnemers om op een verantwoordelijke manier deel te nemen aan de trainingen. Dit houdt onder andere in dat je geen risico’s neemt die je eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengen. Mocht je een blessure of andere fysieke beperking hebben, meld dit dan altijd vooraf bij de trainer.
  4. Houd de trainingsruimte netjes: We vinden het belangrijk dat onze trainingsruimte schoon en opgeruimd blijft. Daarom vragen we onze deelnemers om na afloop van de training hun gebruikte materialen op te ruimen en de ruimte netjes achter te laten. Ga respectvol om de de spullen en de inventaris.
  5. Wees op tijd: Om de trainingen zo effectief mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat deelnemers op tijd aanwezig zijn. Als je onverhoopt toch te laat komt, probeer dan zo stil mogelijk binnen te komen en sluit zo snel mogelijk aan bij de groep.
  6. Geen gebruik van mobiele telefoon tijdens de les: Om de focus en veiligheid tijdens de training te waarborgen, is het niet toegestaan om tijdens de les gebruik te maken van mobiele telefoons. We vragen onze deelnemers om hun telefoon op stil te zetten of volledig uit te schakelen tijdens de les. Enkel in geval van een noodgeval kan er kortstondig gebruik gemaakt worden van de telefoon buiten de trainingsruimte.

 

Door je aan deze gedragsregels te houden, zorgen we er samen voor dat iedereen veilig en met plezier kan trainen bij Allround Training Ede.