Liminaal programma

Allround Training Ede en MCH Training & Coaching uit Veenendaal zijn verheugd om u kennis te laten maken met ons unieke aanbod: het Liminaal programma. Een programma dat gericht is op het verbeteren van het welzijn en de energie van uw medewerkers. Bied uw uitgevallen medewerkers in een spoor 1 & 2 traject een positieve weg naar re-integratie dmv dit programma! Ontdek hoe wij samen een positieve impact kunnen creëren voor uw bedrijf.

Wij begrijpen dat re-integratie een uitdagende periode kan zijn voor zowel uw medewerkers als uw organisatie. Ook gezonde medewerkers kunnen uitvallen door arbeidsconflicten, reorganisaties of thuissituatie. Daarom willen wij u graag voorstellen aan een waardevol partnerschap dat uw uitgevallen medewerkers ondersteunt bij hun terugkeer naar het werk.

Allround Training Ede en MCH Training & Coaching werken samen om activiteiten aan te bieden die het welzijn en de energie van uw medewerkers verbeteren, zodat ze met vernieuwd vertrouwen weer aan het werk kunnen gaan. Ons geïntegreerde programma omvat fysieke training, mentale coaching en voortgangsmonitoring, waardoor uw medewerkers op een holistische manier worden ondersteund tijdens hun re-integratieproces.

Doelstelling:
Het doel van dit conceptplan is om uitgevallen medewerkers in spoor 1 & 2 trajecten te ondersteunen bij hun re-integratie door middel van sportactiviteiten. Allround Training Ede en MCH Training & Coaching werken samen om een positieve en stimulerende omgeving te bieden, waarin uitgevallen medewerkers medewerkers actief betrokken worden en hun eigen mogelijkheden om weer aan het werk te gaan kunnen ontdekken.

1. Situatieanalyse:
– Uitgevallen medewerkers in spoor 1
& 2 trajecten kunnen zich geïsoleerd voelen en hebben behoefte aan ondersteuning om hun gemoedstoestand te verbeteren en hun focus op werk te vergroten.
– Sportactiviteiten hebben bewezen positieve effecten op het welzijn en de energie van mensen, waardoor ze meer openstaan voor mogelijkheden om weer aan het werk te gaan.
– Allround Training Ede en MCH Training & Coaching zijn gespecialiseerd in het organiseren van activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de gemoedstoestand van uitgevallen medewerkers.

2. Voordelen van sport bij re-integratie:
– Sport brengt positieve energie los en verbetert de gemoedstoestand van mensen, waardoor ze gemotiveerder raken om actief aan hun re-integratie te werken.
– Door deel te nemen aan sportieve activiteiten kunnen uitgevallen medewerkers hun fysieke en mentale gezondheid verbeteren, wat essentieel is voor een succesvolle re-integratie.
– Sport biedt een stimulerende omgeving waarin uitgevallen medewerkers kunnen leren omgaan met uitdagingen, doorzettingsvermogen ontwikkelen en hun zelfvertrouwen vergroten.

3. Allround Training Ede en MCH Training & Coaching als partners:
– Allround Training Ede en MCH Training & Coaching werken samen om een geïntegreerd re-integratieprogramma aan te bieden, waarin sportactiviteiten centraal staan.
– Allround Training Ede en MCH Training & Coaching bieden zijn gespecialiseerd in het organiseren van activiteiten die bijdragen aan het welzijn van uitgevallen medewerkers.
– Samen zorgen we voor een holistische aanpak, waarin fysieke en mentale aspecten van re-integratie worden geïntegreerd.

4. Programma-aanpak:
– Na doorverwijzing van de arbo-arts worden uitgevallen medewerkers één of twee keer per week uitgenodigd om deel te nemen aan sportactiviteiten bij de sportschool van Allround Training Ede.
– Allround Training Ede en MCH Training & Coaching zorgen voor een gevarieerd sportprogramma dat is afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de uitgevallen medewerkers.
– Het programma omvat fysieke training, mentale coaching en ondersteuning, en monitoring van de voortgang van de re-integratie.

5. Resultaten en evaluatie:
– Het programma van Allround Training Ede en MCH Training & Coaching streeft naar meetbare resultaten, zoals verbeterde gemoedstoestand, verhoogde motivatie en succesvolle re-integratie van uitgevallen medewerkers in spoor 2 trajecten.
– Regelmatige evaluaties worden gehouden om de voortgang te monitoren, feedback te verzamelen en het programma indien nodig aan te passen.

6. Communicatie en promotie:
– Allround Training Ede en MCH Training & Coaching zullen uitgevallen medewerkers en bedrijven informeren over de voordelen van sportgerichte re-integratie in spoor 2 trajecten.
– Ze zullen communiceren via verschillende kanalen, zoals persoonlijke gesprekken, informatiebijeenkomsten en flyers, om bewustwording te creëren over het belang van sportactiviteiten bij de re-integratie.

7. Samenwerkingen:
– Allround Training Ede en MCH Training & Coaching zullen samenwerken met bedrijfsartsen en andere relevante zorgprofessionals om een holistische benadering van re-integratie te waarborgen.
– Indien nodig zullen ze ook samenwerken met andere specialisten, zoals fysiotherapeuten en psychologen, om aanvullende ondersteuning te bieden.

8. Duurzaamheid en continuïteit:
– Allround Training Ede en MCH Training & Coaching richten zich op duurzame re-integratie, waarbij uitgevallen medewerkers worden gestimuleerd om na het re-integratieproces een actieve levensstijl te behouden.
– Ze zullen follow-up sessies en ondersteuning bieden om zieke medewerkers te helpen hun gezondheid en welzijn op de lange termijn te behouden.

Door de kracht van sport te benutten in het re-integratieproces worden uitgevallen medewerkers in spoor 2 trajecten gestimuleerd om actief betrokken te worden en hun eigen mogelijkheden om weer aan het werk te gaan te ontdekken.

Samen staan we sterk! Laten we samenwerken voor het welzijn van uw medewerkers en de continuïteit van uw organisatie.

Neem contact met ons op te nemen voor meer informatie en aan te melden voor ons re-integratieprogramma.